Количка

0 артикула

calculator

Изчисляване на типоразмер на клетка

 

Как да определите подходящ размер решетка за Вашия климатик?

A. Климатик монтиран на земята. Широчината е разстоянието от най-лявата до най-дясната точка на климатика, включително тръбите и техния капак. Височината е разстоянието от земята до най-високата му точка. Дълбочината е разстоянието от стената до най-издадената напред точка от Вашия климатик, включително конзолите, на които е монтиран.

Б. Климатик монтиран на стената. Широчината е разстоянието от най-лявата до най-дясната точка на климатика, включително тръбите и техния капак. Височината е разстоянието от неговата най-висока точка до най-долната точка на конзолите му. Дълбочината е разстоянието от стената до най-издадената напред точка от Вашия климатик, включително конзолите му.

B. Извити навътре елементи. Решетката има елементи обърбати навътре.Те може да отнемат по 4 см от полезния обем на климатика. По тази причина нужните размери на решетката са както следва:

Минимална широчина на решетката = Измерената Широчина + 8 см

Минимална височина на решетката = Измерената Височина + 4 см

Минимална дълбочина на решетката = Измерената Дълбочина + 4 см.